บริษัท เฮป้าไทย จำกัด 

HepaThai Co., Ltd

     จากความใส่ใจที่จะดูแลคนในครอบครัวที่เรารัก เมื่อครั้งไทยประสบวิกฤติปัญหาคุณภาพอากาศจากฝุ่นละเอียด PM2.5  ที่หลายคนคงเจอสภาพคล้ายๆ กันคือ 1. หาเครื่องกรองอากาศสำหรับห้องนอน แต่พบว่า ราคาแพงเหลือเกิน และ 2. หาวิธีทำให้อากาศในรถยนต์ที่ใช้ปลอดภัยจาก PM2.5 แต่พบว่าศูนย์บริการรถยนต์ยังไม่มีแผ่นกรองแอร์ที่กรอง PM2.5 ได้จริง 

     หลายท่านคงพบว่า การดูแลคุณภาพอากาศในบ้านและในรถนั้น มีสองทางเลือกใหญ่ด้วยกัน คือ ใช้เครื่องกรองอากาศ หรือไม่ก็ ใช้แผ่นกรองอากาศ  

     จากการค้นคว้าของเรา เราพบว่า แท้จริงแล้ว การใช้แผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง สามารถกรองอากาศในรถได้ดีกว่าการใช้เครื่องที่มีราคาแพงกว่า  ส่วนการกรองอากาศในบ้านนั้น  การใช้แผ่นกรองคุณภาพสูงติดประกอบเข้ากับเครื่องปรับอากาศในบ้าน  ช่วยลด PM2.5 ได้เช่นกัน เพียงแต่ใช้เวลานานกว่าการเปิดเครื่องกรองที่มีพลังสูง แต่ข้อดีคือ ใช้แผ่นกรองประหยัดค่าใช้จ่ายกว่ามาก

     จนในที่สุด เราพบว่า เมือง Freudenberg ประเทศเยอรมันเป็นแหล่งผลิตวัสดุ nonwovens air filter คุณภาพสูง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในนานาประเทศ นอกจากนี้ เรายังพบว่า ผู้ผลิตสินค้าแก้ปัญหาคุณภาพอากาศที่คุณภาพดีและน่าเชื่อถือนั้น มักจะลงลึกในประเภทสินค้านานาชนิดที่ดูแลคุณภาพอากาศในห้อง (indoor air quality, หรือ IAQ)   

     ด้วยเครือข่ายสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ครอบครัวเรามีกับไต้หวันมายาวนานกว่าสามสิบปี เราจึงร่วมมือกับผู้ผลิตรายสำคัญในไต้หวัน ภายใต้ชื่อ Ampure ซึ่งเป็นโรงงานที่ลงลึกและเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าด้วยวัสดุ nonwovens คุณภาพสูงจากเมือง Freudenberg ประเทศเยอรมัน นำสินค้าเข้ามาจำหน่าย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนไทย

     ชื่อบริษัทของเรา เฮป้าไทย มาจากคำว่า HEPA บวก Thai โดยคำว่า HEPA นั้น มาจากคำว่า High Efficiency Particulate Arrestance ด้วยเรามุ่งหวังว่า จะทำให้สินค้าของเรา ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพอากาศในห้องให้กับคนไทยได้อย่างแพร่หลาย พร้อมกับหวังว่าสักวันหนึ่ง ธุรกิจของเราจะเติบโตแข็งแกร่งจนสามารถมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่สาเหตุอีกด้วย

บริษัท เฮป้าไทย จำกัด (Hepathai Co., Ltd.)

โทรศัพท์ 062-602-1075

133/77 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

info@hepathai.com

© 2019 by HepaThai