บริษัท เฮป้าไทย จำกัด (Hepathai Co., Ltd.)

โทรศัพท์ 062-602-1075

133/77 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

info@hepathai.com

© 2019 by HepaThai

วิธีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน

หลังจากท่านสั่งซื้อสินค้าจากเว็บ HepaThai แล้ว สามารถชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก

- ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 053-3-33387-7 ชื่อบัญชี "บจก. เฮป้าไทย" 

 

 

 

-  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 004-222441-6 ชื่อบัญชี "นายวิพล กิติทัศนาสรชัย"

 

- ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 982-0-04649-1 ชื่อบัญชี "นายวิพล กิติทัศนาสรชัย"  

 

แจ้งยืนยันการชำระเงินในช่องทางหนึ่งใด ดังนี้ 

1. แจ้งการชำระเงิน พร้อมแนบสำเนาสลิป ไปที่ info@hepathai.com 

2. แจ้งการชำระเงิน พร้อมแนบสำเนาสลิปทาง Facebook Messenger ที่ https://www.facebook.com/HepaThaiOfficial/

3. แจ้งการชำระเงิน พร้อมส่งสำเนาสลิปไทยไลน์ @hepathai